Lopen voor lucht
Image default
Bedrijven

Voorspelbare plaatsen voor warmtestraling

Ramen zijn een kant-en-klare en voorspelbare plaats voor warmtestraling. Energie uit straling kan overdag in een raam komen en ’s nachts uit hetzelfde raam. Straling maakt gebruik van fotonen om elektromagnetische golven door een vacuüm of een doorschijnend medium te sturen. Zonnewarmte kan zelfs op koude, heldere dagen een aanzienlijke winst opleveren. Zonnewarmte door ramen kan worden verminderd door geïsoleerde beglazing, zonwering en oriëntatie. Ramen zijn bijzonder moeilijk te isoleren in vergelijking met dak en muren. Ook de convectieve warmteoverdracht door en rond raambekledingen tast de isolatie-eigenschappen aan. Bij zonwering van ramen is de buitenzonwering effectiever in het verminderen van de warmteontwikkeling dan de binnenste raambekleding.

Dit artikel is geschreven door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie.

De westerse en oosterse zon kunnen voor warmte en verlichting zorgen, maar zijn in de zomer kwetsbaar voor oververhitting, zo niet in de schaduw. De lage middagzon daarentegen laat in de winter gemakkelijk licht en warmte toe, maar kan in de zomer gemakkelijk worden overschaduwd met de juiste lengte overhangen of schuine louvres en in de zomer met bladeren van bomen die in de herfst hun bladeren afwerpen. De hoeveelheid ontvangen stralingswarmte is gerelateerd aan de locatie, de breedtegraad, de hoogte, de bewolking en de seizoensgebonden / uurlijkse invalshoek (zie Zonnetraject en Lambert’s cosinuswet).

Een ander passief zonne-ontwerpprincipe is dat thermische energie in bepaalde bouwmaterialen kan worden opgeslagen en weer vrijkomt wanneer de warmteontwikkeling afneemt om de dagelijkse temperatuurschommelingen (dag/nacht) te stabiliseren. De complexe interactie van thermodynamische principes kan voor nieuwe ontwerpers contra-intuïtief zijn. Nauwkeurige computermodellering kan dure constructie-experimenten helpen vermijden.

Efficiëntie van verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen
In de loop der tijd zijn tal van passieve architecturale strategieën ontwikkeld. Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn onder andere de indeling van ruimtes of de grootte en oriëntatie van ramen in een gebouw, en de oriëntatie van gevels en straten of de verhouding tussen bouwhoogten en straatbreedtes voor de stedenbouwkundige planning.

Een belangrijk en kosteneffectief element van een efficiënt verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC-systeem) is een goed geïsoleerd gebouw. Een efficiënter gebouw vereist minder warmteopwekkende of -afvoerende kracht, maar heeft mogelijk meer ventilatiecapaciteit nodig om vervuilde binnenlucht af te voeren.

Er worden aanzienlijke hoeveelheden energie uit gebouwen gespoeld in de water-, lucht- en compoststromen. De technologieën voor energierecycling op locatie kunnen op een effectieve manier energie terugwinnen uit warm water en muffe lucht en deze energie overbrengen naar binnenkomend vers koud water of verse lucht. Voor het terugwinnen van energie voor andere doeleinden dan tuinieren uit compost dat gebouwen verlaat, zijn gecentraliseerde anaerobe vergisters nodig.

HVAC-systemen worden aangedreven door motoren. Koper, in vergelijking met andere metalen geleiders, helpt om de elektrische energie-efficiëntie van motoren te verbeteren, waardoor de duurzaamheid van elektrische bouwelementen wordt verbeterd.

De locatie- en gebouworiëntatie hebben een aantal belangrijke effecten op de HVAC-efficiëntie van een gebouw.

Dit artikel is geschreven door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie.

Het ontwerp van passieve zonne-energiegebouwen maakt het mogelijk om de energie van de zon efficiënt te benutten zonder gebruik te maken van actieve zonne-mechanismen zoals fotovoltaïsche cellen of zonneboilers. Typisch passieve ontwerpen voor passieve zonne-energiegebouwen bevatten materialen met een hoge thermische massa die de warmte effectief vasthouden en een sterke isolatie die werkt om warmteverlies te voorkomen. Lage energie ontwerpen vereisen ook het gebruik van zonnewering, door middel van zonwering, zonwering of rolluiken, om de zonnewarmte in de zomer te ontlasten en om de behoefte aan kunstmatige koeling te verminderen. Bovendien hebben gebouwen met een laag energieverbruik doorgaans een zeer lage oppervlakte/volumeverhouding om het warmteverlies tot een minimum te beperken. Dit betekent dat een uitgestrekt, meervoudig gevleugeld gebouw (waarvan vaak wordt gedacht dat het er meer “organisch” uitziet) vaak wordt vermeden ten gunste van meer gecentraliseerde structuren. Traditionele koude klimaatgebouwen zoals Amerikaanse koloniale saltbox-ontwerpen bieden een goed historisch model voor gecentraliseerde warmte-efficiëntie in een kleinschalig gebouw.

Dit artikel is geschreven door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie.

Ramen zijn geplaatst om de input van warmte-het creëren van licht te maximaliseren terwijl het minimaliseren van het verlies van warmte door glas, een slechte isolator. Op het noordelijk halfrond houdt dit meestal in dat er een groot aantal ramen op het zuiden wordt geïnstalleerd om direct zonlicht op te vangen en dat het aantal ramen op het noorden sterk wordt beperkt. Bepaalde soorten ramen, zoals dubbele of driedubbele beglazing met gasgevulde ruimten en coatings met een laag emissievermogen (low-E), zorgen voor een veel betere isolatie dan enkelglasramen. Het voorkomen van overmatige zonnewinst door middel van zonwering in de zomermaanden is belangrijk om de behoefte aan koeling te verminderen. Bladverliezende bomen worden vaak voor de ramen geplant om de overmatige zon in de zomer met hun bladeren te blokkeren, maar in de winter licht door te laten wanneer hun bladeren eraf vallen. Roosters of lichte planken worden geïnstalleerd om het zonlicht in de winter (wanneer de zon lager aan de hemel staat) binnen te laten en in de zomer (wanneer de zon hoog aan de hemel staat) buiten te houden. Naald- of groenblijvende planten zijn vaak

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ