Lopen voor lucht
Image default
Zorg

De behandeling van een pijnstillerverslaving

Het aantal patiënten dat voorgeschreven wordt met krachtige pijnstillers is in 2022 met vijf procent gestegen in vergelijking met 2021. Deze medicijnen omvatten morfine, fentanyl, tramadol en oxycodon. Bij langdurig gebruik van deze opioïden bestaat een hoog risico op verslaving. Van de ruim één miljoen gebruikers namen er 600.000 een sterk werkend middel, een stijging van 6,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze gegevens zijn afkomstig van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen. Het betreft medicijnen die via de apotheek worden verstrekt, waarbij het gebruik in de palliatieve zorg en bij kankerpatiënten in het ziekenhuis niet is meegerekend. Binnen deze groep zien we dat steeds meer mensen kiezen voor kortwerkende medicijnen, waarvan er ruim 430.000 zijn, wat neerkomt op een stijging van 7,9 procent.

Zorgwekkende trend

De stijgende trend in het gebruik van krachtige pijnstillers baart grote zorgen, aangezien deze medicijnen binnen enkele weken al tot lichamelijke en psychische afhankelijkheid kunnen leiden. Een aanzienlijk deel van degenen die pijnstillers voorgeschreven krijgen, gebruikt ze langer dan strikt noodzakelijk is. Omdat er snel tolerantie kan ontstaan en er steeds meer medicatie nodig is voor hetzelfde effect, is zelfstandig stoppen vaak niet meer mogelijk. Dit resulteert in een pijnstillerverslaving. Gelukkig is er hulp beschikbaar. De medische professionals van GGZ-instelling Recovery Mental Healthcare, gespecialiseerd in verslavingszorg, bieden ondersteuning en advies. Ze behandelen cliënten volgens het 12-stappen programma bij het herstel van een verslaving en onderzoeken mogelijke onderliggende oorzaken van de verslaving. Wanneer iemand bereid is hulp te aanvaarden, kan de verslaving aan pijnstillers tot het verleden behoren.

Wat zijn de symptomen van een pijnstillerverslaving?

De kans op verslaving is groot als iemand verschillende kenmerken vertoont van een pijnstillerverslaving. Iemand met een verslaving aan pijnstillers voelt zich onprettig zonder deze medicijnen, neemt ze steeds vaker en eerder in, wordt nerveus bij het idee van een tekort aan voorraad, en gelooft dat hij niet zonder pijnstillers kan slapen of functioneren. Daarnaast heeft zo iemand moeite met concentratie, komt verward over, voelt zich buitengewoon passief en vermoeid, mist de energie voor dagelijkse activiteiten, en ervaart een afvlakking van emoties, zonder verdriet of plezier. Wanneer iemand met een verslaving probeert te stoppen, treden ontwenningsverschijnselen op, waaronder misselijkheid, trillen, angst, zweten, rusteloosheid, prikkelbaarheid en spierpijn. Stoppen leidt tot onrust en verergering van de klachten.

Gevolgen van het gebruik van pijnstillers Soms is het moeilijk te beoordelen of er werkelijk sprake is van een probleem. De frequentie en mate van gebruik bepalen de ernst van de verslaving. Mensen met een verslaving halen vaak langdurig, soms jarenlang, herhaalrecepten op zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, totdat de apotheker of huisarts ingrijpt of de patiënt zelf probeert een hogere dosis te verkrijgen. De gevolgen van het gebruik zijn ook van belang. Er is sprake van een pijnstillerverslaving wanneer iemand afhankelijk is geworden van deze medicijnen en zelfstandig stoppen vrijwel onmogelijk is geworden. Het gebruik leidt voortdurend tot dezelfde problemen en vaak is er steeds meer van het medicijn nodig om het gewenste effect te bereiken. Bij sommige pijnstillers kan verslaving al binnen enkele weken optreden, wat ernstige psychische en lichamelijke gevolgen kan hebben.

Een veelvoorkomende aandoening

Pijnstillerverslaving is een veelvoorkomende aandoening. De gespecialiseerde GGZ-instelling Recovery Mental Healthcare staat klaar om samen met de cliënt de weg naar herstel te bewandelen en te helpen bij het overwinnen van een verslaving aan voorgeschreven geneesmiddelen. Verslaving aan geneesmiddelen op recept kan bij veel mensen voorkomen, aangezien deze medicatie bedoeld is om fysieke pijn te verlichten. Bovendien kunnen pijnstillers fungeren doordat ze de hersenen beïnvloeden en afhankelijkheid in de hand werken. Het omgaan met een pijnstillerverslaving is gecompliceerd, omdat pijnmedicatie in specifieke gevallen is toegestaan en wordt voorgeschreven als remedie. Gebruikers ervaren tijdens de detoxificatie verschillende niveaus van ontwenningsverschijnselen, afhankelijk van de dosis die ze innemen en de stof in hun systeem.

Om een gespecialiseerd herstelplan op te stellen dat het beste bij een persoon past, benaderen medische professionals elke individu met deze informatie in gedachten. Bij Recovery Mental Healthcare controleren specialisten de fysieke vitaliteit om eventuele problemen te verlichten na detoxificatie. Gedragstherapie volgt na de detoxificatie om het herstel te vergemakkelijken en toekomstige terugval te voorkomen.

Hoe werkt nazorg bij verslaving?

Specialisten van Recovery Mental Healthcare hechten veel waarde aan nazorg bij verslaving. Ze werken samen om de behandeling voor, tijdens en na opname goed op elkaar af te stemmen. Na ambulante of klinische behandeling van pijnstillerverslaving bieden ze een passend nazorgtraject aan de cliënt aan.