Lopen voor lucht
Image default
Energie

Welke voordelen kleven er aan duurzame energiebronnen?

Wat zijn duurzame energiebronnen?

Duurzame energiebronnen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijks gebruik van de mens. Hoewel er nog veel wordt geteerd op de schadelijke fossiele brandstoffen die ruim honderd jaar geleden ontdekt werden, verschuift de aandacht mondjesmaat richting het gebruik van duurzame energiebronnen. Gelukkig weten steeds meer mensen welke voordelen duurzame energiebronnen kennen.

Het misverstand tussen hernieuwbare en duurzame energiebronnen

Vooraf is het noodzakelijk om het veelvuldig voorkomende misverstand tussen hernieuwbare en duurzame energiebronnen uit de wereld te helpen. Mensen gebruiken deze twee termen door elkaar, maar die zon gaat niet op. Een hernieuwbare energiebron wordt gewonnen uit een bron die steeds maar weer opnieuw geproduceerd kan worden. Deze is oneindig. Een duurzame energiebron is tevens oneindig, maar gaat nog een stapje verder. Een energiebron kan pas duurzaam genoemd worden als deze tijdens de energiewinning geen schadelijke stoffen uitstoot.

Welke energiebronnen zijn duurzaam?

Tegenwoordig zijn de meeste voordelen van energiebronnen wel bekend. Dat komt omdat er een groeiende aandacht komt voor deze vorm van energiewinning. Windmolens en zonnepanelen zijn al een lange tijd onder de aandacht van vele mensen. Dit zijn vormen van windenergie en zonne-energie. Daarnaast heb je ook nog duurzame energiebronnen uit biomassa: tweede generatie bio-energie wordt gewonnen uit organisch materiaal dat geen nieuw doel meer kan dienen, zoals gebruikt frituurvet en tuinafval. Ook wordt de restwarmte die ontstaat bij industriële processen omgezet naar verschillende brandstoffen. En er is ook nog waterenergie, waarbij stromend water een turbine aandrijf waardoor die energie wordt omgezet in elektriciteit.

Welke voordelen duurzame energiebronnen kennen

De voordelen van duurzame energiebronnen zijn dikwijls wel te bedenken. Het zorgt ervoor dat er minder schadelijke stoffen het milieu in geslingerd worden. Deze energiebronnen zijn dus pas duurzaam als er helemaal geen sprake van vervuiling tijdens de energiewinning is. De CO2 die wordt uitgestoten tijdens de productie van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens wordt door diezelfde apparatuur al snel weer gecompenseerd.

Profiteer van de voordelen van duurzame energiebronnen

De afnamen van fossiele brandstoffen is tevens een van de voordelen van duurzame energiebronnen. Dit heeft een positieve impact op het klimaat en daarmee ook op jouw leefomgeving. Bussen gaan meer en meer op waterstof rijden en de eerste totaal elektrische treinen worden getest. De voordelen van duurzame energiebronnen zijn het gebruik van dit soort energiewinning dubbel en dwars waard.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/