Lopen voor lucht
Image default
Onderwijs

Democratisch Voortgezet Onderwijs. Leren in vrijheid, maar met verantwoordelijkheid

Vivere, Your School of Life in Rotterdam biedt democratisch voortgezet onderwijs. Een unieke lesmethodiek waarbij kinderen de vrijheid hebben om te kiezen. Maar wel met eigenverantwoordelijkheid. Iets wat ze op school leren. Doordat ze zelf sturing geven aan hoe en wat ze willen leren, leren worden ze voorbereid op de maatschappij. Sinds de oprichting in 2016, kunnen studenten (zo heten de leerlingen) op deze school meebeslissen over het lesaanbod en de activiteiten ze willen volgen. Vivere biedt basisonderwijs,voortgezet onderwijs, maar ook BSO.

Studenten hebben inspraak en beslissen mee

Wat zijn de lestijden? Mag een stagiair blijven? Hoe houden we de school schoon? Op het democratisch voortgezet onderwijs hebben studenten inspraak. Vragen zijn dus dit niet alleen voor volwassenen, ook de studenten beslissen mee. “We hanteren een paar vaste afspraken, de rest bespreken we samen.” Zowel ouders als de kinderen.

Leren volgens de CONSENT-methode

Binnen Vivere wordt de CONSENT-methode gebruikt om op een gelijkwaardige manier gedragen besluiten te nemen, maar tegelijkertijd biedt deze methode ook de mogelijkheid om een aantal waardevolle vaardigheden te ontwikkelen.

Klaar voor de toekomst door verantwoordelijk te nemen

Studenten op het democratisch voorgezet onderwijs beslissen mee over de gang van zaken op school. Dit klinkt misschien vreemd, omdat deze kinderen behoorlijk invloed hebben op hun toekomst. Het is niet gebruikelijk dat er nu al verantwoordelijkheid van ze wordt gevraagd. Maar dat is juist de bedoeling. Is essentie is het de bedoeling dat deze kinderen in een vroege fase van hun leven gewend raken beslissingen te nemen. Daarvan te profiteren, maar ook de consequenties dragen als de beslissing niet goed uitpakt.

Eigen leerroute bepalen

Kinderen bepalen zelf hun leerroute vanuit hun eigen motivatie. Willen ze veters strikken, gaan we daarmee aan de slag. Houd geschiedenis ze bezig, dan ligt daar de focus op. Idee daarachter is dat bij interesse vanuit het kind, het leren makkelijker en sneller gaat.”. Ook wanneer sommige kinderen sneller leren dan andere, dan wordt hier rekening mee gehouden. Willen ze bijvoorbeeld een vreemde taal leren, dan is hiervoor ruimte.

Interesse in democratisch voortgezet onderwijs?

Democratisch voortgezet onderwijs bij Vivere, Your School of Life is er voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Wil je als ouder jouw kind(eren) democratisch voortgezet onderwijs laten volgen in de omgeving Rotterdam, dan kun je eerst een kennismaking inplannen. Hiervoor zijn er informatieavonden en word je volledig geïnformeerd. kijk voor meer informatie op Vivere, Your School of Life

 

https://www.vivere-ysol.nl/voortgezet-onderwijs/