Lopen voor lucht
Image default
Woningen

Werk en ontslag

ILVO specialiseert zich in het begeleiden van medewerkers die geconfronteerd worden met nieuwe vragen in hun werk of ontslag. ILVO zet hiertoe zeer ervaren managers in(45+, minimaal 15 jaar ervaring in management) als mentor en bij outplacement wordt gebruik gemaakt van zeer ervaren outplacementconsultants.

Uit onze praktijk

We geven de volgende voorbeelden uit onze praktijk: “Ik probeer mijn mensen te veranderen, maar krijg er geen beweging in”; “Ik doe het geweldig goed, maar hoe moet ik een kleine groep snel ombouwen naar een grotere?”; “Er is een conflict ontstaan en er heerst nu een negatieve sfeer, hoe krijg ik de sfeer beter”; “Het gaat heel erg goed, maar ik heb het gevoel dat het binnenkort misgaat. Wat moet ik doen?”. Situaties die vragen om ervaring van anderen. Die ook vragen om creativiteit en nieuwe inspiratie. Met een coach, die functioneert als mentor, kunnen problemen worden voorkomen. Er kan direct worden geleerd en in de praktijk worden beproefd. Leerprocessen met een mentor zijn doeltreffend en resultaatgericht.

Overigens ervaart personeel driekwart van de Nederlandse leidinggevenden als een negatieve factor: als een politieagent of als iemand die geen leiding weet te geven. Een waarderend woord aan het adres van de werknemer komt bij slechts 46 % van de chefs voor. De leidinggevende is voor 59 % van de geënquêteerden uit het “Bazenonderzoek van Bondgenoten” (Wim van Veelen, FNV 2000) beslist niet degene waar je naartoe moet stappen als er problemen op het werk zijn. Er valt dus heel wat te verbeteren.

Teamcoaching

ILVO biedt, naast individuele coaching en outplacement, ook teamcoaching aan. De werkwijze is dan als volgt. Allereerst worden de leden van het team geïnterviewd. Op basis van deze informatie wordt een plan voor coaching gemaakt en voorgelegd. Vervolgens worden de stappen uitgevoerd zoals afgesproken. Dit kan de volgende activiteiten inhouden:

· Verbetering van de communicatie in het team

· Besluitvormingsprocedures evalueren

· Doelen en ambities bespreken en bijstellen

· Evaluatie van het leiderschap

· Het maken van een sterkte en zwakte analyse

· Het realiseren van een traject van begeleiding en training

De ervaring leert dat teams die voor deze weg hebben gekozen naar eigen zeggen prettiger en effectiever zijn gaan functioneren.

Ook worden door ILVO trainingen aangeboden voor teams:

· Training situationeel leiding geven

· Training teambuilding

· Training communicatie, verhalen vertellen en theatrale verbeelding.

Trainingen worden steeds vorm gegeven in samenwerking met de klant en mede op basis van gesprekken met leden van het team. Uitgebreide informatie over de drie bovengenoemde trainingen is op aanvraag beschikbaar.

https://www.ilvo.nl